WŁAŚCIWOŚĆ

Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika Sądowego na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. W przypadku wyboru Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego (art.10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych). Zasięg terytorialny Sądu Apelacyjnego w Gdańsku obejmuje obszary właściwości Sądów Okręgowych w Toruniu, Włocławku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku i Słupsku.  

Wierzyciel dokonując wyboru Komornika składa, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru Komornika (art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych).

Możliwość wyboru komornika jest wykluczona w przypadku spraw: o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz tych w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik podejmuje działania we wszystkich sprawach w obszarze swojego rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

MIASTA
Toruń
Chełmża

GMINY
Chełmża
Lubicz
Łysomice
Łubianka
Obrowo
Wielka Nieszawka
Zławieś Wielka

KANCELARIA KOMORNICZA nr XVI w Toruniu Michał Śliwiński, Toruń, ul. Bydgoska 90/2B, tel. 507 878 076,  e-mail: torun.sliwinski@komornik.pl